Den meningsfulde oplevelse. Værdibaseret oplevelsesdesign (2011). Aarhus Universitetsforlag.

To Meet without Actually Meeting – Cultural Models of Virtual Rituals in 3D Cyberspace. (2011). In: Geertz, W. A. & Jensen, S. J. (eds.): Religious Narrative, Cognition and Culture.  Equinox Press, London. 

Experience ethics – the development of sustainable experience design?Paper delivered to the conference: “Innovating the Experience Economy” Roskilde University, june 11-12, 2012.

Digital art forms as experience designs for international development? Paper presented to the FILE Symposium – Festival Internacional de Linguagem Electronica, Sao Paulo July 27th – 30th 2010.

Global Experience Design for Development? – The Case of Digidi Ghana. Paper presented to the conference Cultural Production and Experience – Strategies, design and everyday life. Roskilde University, november 13-14 2008.

Evolutionary experience design – the case of Otopia (2006). Paper præsenteret til oplevelsesseminar arrangeret af Center for Oplevelsesforskning på Hotel Comwell i Roskilde 3-4 februar 2006.

Design af oplevelser (2007). In: Oplevelsesøkonomi: Produktion, forbrug og kultur. Redigeret af Jørgen Ole Bærenholdt og Jon Sundbo. Samfundslitteratur.

Bevidstgørende design (2004). Heilesen, S. (ed.): Det digitale Nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde Universitetsforlag.

The Design of Public Virtual Spaces in 3D Virtual worlds on the
Internet (2002). In: Qvortrup, L. (ed.): Virtual Space. Spaciality in Inhabited 3D worlds. Springer-Verlag, London.

The Performance of Cyberspace: An Exploration Into Computer Mediated Reality. With Barbatsis, G. & Fegan, M. (1999). Electronic Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 5. Issue 1, September.  Annenberg School for Communication. University of Southern California. 

Forestillingen om Cyberspace – på opdagelse i den computer-medierede verden. Sammen med Barbatsis, G & Fegan, M. (1999). In: Jensen, J. F.(ed.): Internet, World Wide Web og Netværkskommunik@tion (FISK-serien nr. 4).  Aalborg Universitetsforlag. Aalborg.

Internettets sociologi – et spørgsmål om virtuel kultur (1999). In: Jensen, J. F.(ed.) : Internet, World Wide Web og Netværkskommunik@tion (FISK-serien nr. 4).  Aalborg Universitetsforlag. Aalborg.

Asgård – et forslag til anvendelse af sociokulturelle resurser ved overføring af informationsteknologisk kompetence i nye indlæringsmiljøer (1995). In: Børn og Medier. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 35. August 1995. Linde Tryk. Risskov.

La representación del ciberespacio: Una exploración en la realidad
mediatizada por los ordenadores. Gretchen Barbatsis , Michael Fegan y Kenneth Hansen (2000 ). In: en.red.ando, nr 65.  

Otopia – the generative design of a computer sports performance (2005). Paper præsenteret på den 8. internationale konference om generativt design I Milano, 15-18 december 2005. Trykt i: Generative Art 2005 – Procedings. Edited by professor Celestino Soddu, Generative Design Lab, DIAP, Politecnico de Milano University. AleaDesign Publisher.

Det performative bibliotek (2003). Paper præsenteret på konferencen “Navigating in Chaos” 13-14 maj på Aalborg
Universitet om forskningsbibliotekernes udvikling.

Dekoherens i performative rum (2003). Paper præsenteret på seminar i “Spilforskning.dk” i Odense, 28-29. August.

The Dramaturgy of a Virtual Reality Theatre Performance (2002). Paper on the “Orakel” project –  Keynote presentation at the Medi@Terra Festival in Athens, december.

Virtual interactions – the performance of a new media (1999).
Point of view delivered to the Interactive Urban Landscape project at the seminar “Disturbances” in Copenhagen, the 6-8th December.

Trinket og Midnight Madness blev gift – eller blev de? En kognitionsetnologisk analyse af ritualstrukturer og rituel praksis blandt avatarer i 3D cyberspace (1999). Paper præsenteret på  konferencen: “Cyberkultur og Teknologi”, Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 26-27. Maj.

Stakeholders and meaning – some hermeneutic reflections on applied normative stakeholder theory (2015). Working paper.

Det performative rum (The Performative Space) (2002). Arbejdspapir vedr. udvikling af performative og interaktive rum på RUC.

Virtuel surrealisme – på opdagelse i den indre geografi (2001). Arbejdspapir: Forslag til en målsætning for den kreative anvendelse af virtual reality på AUC.

Den meningsfulde oplevelse. Kommentar, Dagbladet Information 4. februar 2008.

Vi lever i en magisk verden. Julekronik. Dagbladet Information, 24. december 2002.

Den virtuelle kulturs paradoks. Kronik i Dagbladet Information. 13. August 1999.

Den virtuelle offentlighed. Forslag til virtuelt etisk råd. Kronik i Dagbladet Information. 30. maj 1994.